Franklin Delano Roosevelt

Naš pravi bit nije da nas drugi služe, već da mi služimo sebi i drugima.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate