Johann Wolfgang von Goethe

Kako ćeš upoznati samoga sebe? Promatranjem nikada, ali zato djelovanjem da.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate