Foklid

Treba biti mudar da bi prepoznao mudraca.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate