Marcus Aurelius

Živi dobar život. Ako postoje bogovi i oni su pravedni, tada njima neće biti važno koliko si njima bio predan, nego će te suditi prema načelima kojima si živio. Ako postoje bogovi, a nepravedni su, tada ih ne bi trebao štovati. Ako ne postoje bogovi, tada je smrt kraj, no život kakav si živio ostaje urezan u uspomenama tvojih najmilijih.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate