Shan Sa

Muška strast gasi se brže od ženske ljepote.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate