Stanislav Jerzy Lec

Ne stvarajte sebi bogove prema svojoj slici i prilici.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate