Henri Lacordaire

Ne može se vladati ljudima ako se ne vlada njihovim srcem.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate