Béla Hamvas

Cijelo se čovječanstvo priprema stopiti u jednu dušu, koja je lakovjerna, zaostala, despotska, ne zna misliti, voljeti, samo strahovati, drhtati, mahnitati i uglavnom uništavati; jer je zadaća gomile razaranje kulture.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate