Erich Maria Remarque

Kada čovjek ne postavlja zahtijeve sve mu je poklon.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate