Edwin Land

Pogreška je događaj čiju punu korist još uvijek nisi pretvorio u svoju prednost.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate