Viktor Emin Car

Klanjati se velikom ljudima i zanositi se njihovim idealima nije sramota. Sramota je nemati ideala i puzati pred tiranima.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate