Louis de Montesquieu

Sloboda je dobro koje dopušta uživati sva druga dobra.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate