Vivekananda

Ne vjerujte nečemu samo zato što ste to pročitali u knjizi. Ne vjerujete nečemu samo zato što je netko rekao da je tako. Sami pronađite istinu.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate