Ezop

Zli vjeruju da su nam učinili veliko dobročinstvo ako vam ne nanose bol.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate