Don Marquis

Ako ljude uvjeriš kako oni misle, oni će te voljeti; ako ih nagnaš misliti, oni će te mrziti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate