Antoine de Saint-Exupéry

U svijetu postoji samo jedan problem: vratiti čovjeku duhovni smisao, duhovni nemir.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate