Halil Gibran

Dođi i izbavi me, o smrti, jer svijet na kome se tvoje uništava cvijeće nije vrijedan da se na njemu živi.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate