Mo Zi

Nebo neće da velika država napada malu, jaka zemlja da tlači nejaku, lukavi da obmanjuje naivnoga, ugledni da se hvali pred neukim.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate