Marcus Tullius Cicero Ciceron

Što je više zakona, manje je pravde.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate