Halil Gibran

Utjeha počne kao sluga, a postane gospodarom.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate