Plutarh

Nema koristi od skrivene vrline i zakopana blaga.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate