Benjamin Franklin

Sjeti se da je vrijeme novac.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate