Charles Darwin

Najviši mogući nivo razvoja moralne kulture postići ćemo kad shvatimo da bismo trebali imati kontrolu nad vlastitim mislima.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate