Michel Eyquem de Montaigne

Vidio sam kako su mnogi svojom smrću dali lijep ili ružan glas cijelom životu.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate