Johann Wolfgang von Goethe

Sve znanje koje posjedujem može steći i netko drugi, ali moje srce je samo moje.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate