Herodot

Žurba u svakom poslu donosi propast.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate