Thomas Paine

Moja je zemlja cijeli svijet, a religija dobročinstvo.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate