Salvador Dali

Jedina razlika između mene i ludog čovjeka je ta da ja nisam lud.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate