John Neander

Ne smije se činiti zlo da bi se postiglo dobro.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate