Joseph Ernest Renan

Čovjek ne pripada ni svom jeziku ni svom narodu; on pripada samo sebi samome, jer je slobodno biće, to jedt moralno biće.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate