John Fitzgerald Kennedy

Sve je čovjekove probleme stvorio čovjek, a čovjek ih može i riješiti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate