Demokrit

Dobro i istinito isto je za sve ljude, ugodno je pak onome ono, ovome ovo.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate