William Frederick Book

Čovjek mora biti gospodar svojih sata i dana, a ne obrnuto.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate