Vasilij Kandinsky

Vidio sam sve svoje boje; shvatio sam da slikarstvo ima istu moć kao i glazba.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate