Leonardo da Vinci

Istina je oduvijek bila kći vremena.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate