Bertrand Russell

Nijednoj vrlini koja ima svoje korijene u strahu ne treba se mnogo diviti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate