Leon Kass

Za razliku od ljudi sputanih bolešću ili ropstvom, ljudi dehumanizirani na način Vrloga novoga svijeta nisu zdvojni. Oni i ne znaju da su dehumanizirani, što je još gore: kad bi i znali, ne bi im bilo stalo. Oni su, štoviše, sretni robovi, sretni na robovski način.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate