John Furphy

Dobro, bolje, najbolje. Nemojte se opustiti dok vam dobro nije bolje, a bolje najbolje.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate