Bieberle Huter

Budite ljudi koji posvuda nalaze radost i darivaju je.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate