Joseph Levine

Sve ljude možeš varati svo vrijeme ako je reklama dovoljno dobra, a budžet dovoljno velik.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate