Dalai Lama

Svrha religije nije graditi prekrasne crkve i hramove, nego njegovati pozitivne osobine kao što su snošljivost, velikodušnost i ljubav.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate