Thomas Alva Edison

Kada bismo učinili sve ono za što smo sposobni, doslovce bismo sami sebe zapanjili.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate