Baltazar Gracian

Svaku istinu ne možemo kazati, neku zbog samih sebe, neku zbog drugih.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate