Gotthold Ephraim Lessing

Heretik je čovjek koji gleda vlastitim očima.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate