Jack Welch

Moderni menadžer mora biti brz ili je mrtav.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate