Aleksandar Solženjicin

Kako je lako raspiriti ljudsku želju, a kako ju je teško utažiti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate