Heraklit

Ljudi bi se trebali boriti za zakone kao što se bore za zidove vlastitog grada.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate