Frederick Williams

Nijedna ljudska sposobnost nije bila toliko presudna za razvoj civilizacije kao sposobnost prikupljanja, razmjene i primjene znanja. Civilizaciju je omogućio tek proces ljudske komunikacije.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate