Jack Welch

Pravi ljudi nikada ne misle da su dostigli vrh svojim mogućnosti. No, umiru od želje da ga osvoje.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate