Antifont

Kod svih ljudi um je taj koji dovodi tijelo do zdravlja ili bolesti, kao što ga vodi i u svemu ostalome.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate